Πρόταση για αρδευτικά έργα 95 γεωτρήσεων, προϋπολογισμού 6.140.000€ υποβάλει ο Δήμος Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την περασμένη Τρίτη (9/4), εγκρίθηκαν οι μελέτες και τα σχέδια τευχών δημοπράτησης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 για τα παρακάτω έργα: