Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 6,1 εκατ. ευρώ σε Δήμους για την εξόφληση υποχρεώσεων

Πάνω από 100.000 στο Δήμο Σουφλίου Μέσω το προγράμματος ΑΚΣΙΑ διατίθενται 6,1 εκ. ευρώ σε Δήμους προκειμένου να εξοφλήσουν υποχρεώσεις τους. Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε επιχορήγηση συνολικού ποσού 6.143.610,39 ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που […]