Συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου της ΑΜΘ

Τακτική συνεδρίαση με 48 θέματα ημερήσιας διάταξης Σε τακτική συνεδρίαση προβαίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 07-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα θέματα της ημερήσιας […]