Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη” (1923 – 2023)

Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο με θέμα : Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923 – 2023), θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από τις 17 έως και τις 19 Νοεμβρίου. Η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με τον δήμο Αλεξανδρούπολης, διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών […]