Δωρεάν Wi-Fi σε 10 ακόμη δημόσιους χώρους του Δήμου Διδυμοτείχου

Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγες μέρες, το έργο Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών δικτύων στο Δήμο Διδυμότειχου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας WiFi4EU από τον όμιλο Euroaxes. Πρόκειται για έργο εγκατάστασης δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δήμος Διδυμότειχου προχώρησε στην εγκατάσταση κεραιών παροχής ασύρματου Wi-Fi, σε 10 γεωγραφικά […]