Αλλάζουν από σήμερα οι ώρες κοινής ησυχίας

Αλλάζουν από σήμερα, 1η Οκτωβρίου οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθώς ξεκινά η χειμερινή περίοδος. Οι ώρες κοινής ησυχίας που θα ισχύουν μέχρι τις 31 Μαρτίου είναι οι εξής: 15:30 έως 17:30 και 22:00 έως 07:30 Τις συγκεκριμένες ώρες απαγορεύονται: Εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν […]