Το Σουφλί εδραιώνει τη θέση του στο χάρτη των παραγωγών μεταξιού

Η «Χρυσαλλίδα» διεκδίκησε και ανέλαβε τη διεξαγωγή «στην πόλη του μεταξιού» από τις 24 έως τις 27 Απριλίουτου 10ου επετειακού Διεθνούς Συνεδρίου Σηροτροφίας Η ιστορία της πόλης του Σουφλίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σηροτροφία. Η τέχνη εκτροφής του μεταξοσκώληκα, η επεξεργασία του νήματος από το φαινομενικά εύθραυστο κουκούλι και η παραγωγή υψηλής ποιότητας μεταξιού, […]