Εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για τη ρύπανση στους υγροτόπους

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin – BioLearn» (Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης απορροής της Μαύρης Θάλασσας), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Black Sea Basin. Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν πέντε μέρες από τις 28/2/2022 έως […]