Ενημέρωση και εξοικείωση με την τεχνολογία για την τρίτη ηλικία από το Κέντρο Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης θέλοντας να παρέχει στήριξη σε ομάδες τρίτης ηλικίας , απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη δράση ενημέρωσης και εξοικείωσης με τη τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι γεγονός ότι μεγαλώνοντας οι άνθρωποι τείνουν να συμμετέχουν όλο και λιγότερο σε κοινωνικές δραστηριότητες, οδηγώντας αναπόφευκτα σε κοινωνική απομόνωση, με την υγειονομική κρίση των […]