Σεμινάριο με θέμα «Βιώσιμες πρακτικές στην πρωτογενή παραγωγή και σύνδεση με την ήπια τουριστική ανάπτυξη» στο Σουφλί

Η ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο στο Σουφλί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού Τσιακίρη, με θέμα: «Βιώσιμες πρακτικές στην πρωτογενή παραγωγή και σύνδεση με την ήπια τουριστική ανάπτυξη», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. Το επιμορφωτικό σεμινάριο είναι δωρεάν. Ώρα έναρξης σεμιναρίου 13:00 μ.μ. Για την επιβεβαίωση […]