Σε διαβούλευση ο κατάλογος μέτρων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στην τελική φάση εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) όπου συγκεντρώνονται και προσδιορίζονται τα καταλληλότερα μέτρα που εξυπηρετούν το σκοπό του ΣΒΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κατοίκων όπως αυτές καταγράφηκαν στο πλαίσιο των Διαβουλεύσεων αλλά και το επιλεγέν Όραμα και τα Σενάρια για την κινητικότητα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. […]