Πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Πετρωτών το Επιστημονικό Συνέδριο για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά

Με τη συμμετοχή εξειδικευμένου, φοιτητικού και ευρύτερου κοινού που ξεπερνούσε τα εκατό άτομα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου το Επιστημονικό Συνέδριο «Μελέτη, προστασία, διατήρηση και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή» στο Συνεδριακό Κέντρο Πετρωτών Ορεστιάδας. Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο ευρωπαϊκό έργο SYNERGIA – Synergy between […]