Βοήθησε και εσύ να συγκεντρωθούν παλιές φωτογραφίες του Τυχερού για την έκδοση ενός λευκώματος

Η Δημοτική Ενότητα Τυχερού ξεκινάει την συγκέντρωση παλαιών φωτογραφιών του Τυχερού που αποτυπώνουν πρόσωπα και καταστάσεις από την καθημερινή ζωή των κατοίκων των προηγούμενων δεκαετιών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων, η έκδοση ενός λευκώματος και μία έκθεση στο μέλλον. Το υλικό αυτό είναι πολύτιμο με ιστορική, κοινωνική, πολιτιστική και θρησκευτική αξία. Αναμένεται η […]