Στο ΣτΕ πέντε Περιβαλλοντικές Οργανώσεις για το FSRU Αλεξανδρούπολης

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την απόφαση της ιεραρχικής προσφυγής των WWF & Greenpeace Hellas, στο ΥΠΕΝ, κατά της τροποίησης και ανανέωσης της απόφασης έγκρισης των όρων για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, καθώς και κατά της παράτασης της άδειας εγκατάστασης του έργου, οι δύο Οργανώσεις, μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, την Ορνιθολογική Εταιρεία […]