Νέα σημεία φόρτισης και στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων αποκτά η Σαμοθράκη

Ο Δήμος Σαμοθράκης πρόσφατα ολοκλήρωσε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), το οποίο αποτελεί υποχρέωση για όλους του Δήμους της χώρας στο πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης (Ν.4710/2020), με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Με το Σ.Φ.Η.Ο. χωροθετούνται σημεία φόρτισης και θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε οικισμούς του Δήμου Σαμοθράκης, λαμβάνοντας υπόψη χωροταξικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά […]