Από την 1η Δεκεμβρίου τα αντικίνητρα για μη εγγραφή σε προσωπικό γιατρό

Μετατίτεθαι στην 1η Δεκεμβρίου η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αντικινήτρων για όσους δεν εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό. Όπως αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και παρατίθεται πιο κάτω, ο χρόνος στον οποίο ξεκινά η ισχύς των κινήτρων και αντικινήτρων μετατίθεται – από την 1η Οκτωβρίου, που προβλέπεται – στην 1η Δεκεμβρίου. Η […]