Ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus Μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας,στo Rimini της Ιταλίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κινητικότητα δύο ροών μαθητών και μαθητριών του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στο Ρίμινι της Ιταλίας από 17-02-2024 έως 03-03-2024 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000124589. Οι Συμμετέχοντες Μαθητές/ τριες ήταν : Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: