Προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Προκήρυξη της Πυροσβεστικής για την εισαγωγή ιδιωτών, στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.) Οι προσλήψεις θα γίνουν προκειμένου να καλυφθούν οι παρακάτω κενές οργανικές θέσεις: Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί […]