Ευρεία σύσκεψη για την πυροπροστασία της Μακεδονίας και της Θράκης

Το πάθημα φαίνεται πως έγινε μάθημα και αυτό το πάθημα κανείς δεν επιθυμεί να επαναληφθεί…γι΄ αυτό και κρίθηκε απαραίτητος, ο από κοινού συντονισμός και ο από κοινού βηματισμός για την καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και την ελαχιστοποίηση κινδύνων και αρνητικών συνεπειών, με κυρίαρχη στόχευση την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. […]