Δημιουργία μητρώου προμηθευτών στο Δήμο Ορεστιάδας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας προτίθεται να δημιουργήσει μητρώο προμηθευτών για τις προμήθειες/Υπηρεσίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει για το έτος 2024. Για το λόγο αυτό καλεί τους επαγγελματίες που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο Ορεστιάδας να αποστείλουν την πρόθεσή τους μαζί με μία σύντομη περιγραφή των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών στο email της υπηρεσίας [email protected] . […]