Τμήμα Δασολογίας και ΔΠΦΠ του ΔΠΘ :Ένα καινοτόμο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που εξασφαλίζει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Το Τμήμα Δασολογίας και ΔΠΦΠ του ΔΠΘ είναι ένα πρωτοπόρο, εξαιρετικά σύγχρονο Τμήμα, κορυφαίο ως προς τις προοπτικές των αποφοίτων του, με ευρεία πεδία γνωστικών αντικειμένων και μία ειδικότητα που θεωρείται από τις πλέον υποσχόμενες για μελλοντική καριέρα και επαγγελματική αποκατάσταση. Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις […]