Εγκατάσταση υπερσύγχρονων, πράσινης τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στον Δήμο Διδυμοτείχου

Την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00’ μ.μ., στο Δημαρχείο Διδυμοτείχου ο Δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου και ο Νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας “DASTERISYSTEMSA.E.” κ. Γιάννης Δαστερίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση εκτέλεσης της Προμήθειας με τίτλο : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED […]