Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς : Πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας μέσω πομπών

Οι πομποί που τοποθετούνται σε πουλιά μας δίνουν εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα. Ένα από τα είδη στα οποία έχει τοποθετήσει πομπούς η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς είναι οι Χρυσαετοί. Ο Χρυσαετός Aquila chrysaetos είναι ο μεγάλος, επιβλητικός αετός των βουνών της Θράκης. Αναπαράγεται στην περιοχή μας, φωλιάζοντας σε απόκρημνα βράχια […]