Δέκα κοινόχρηστα ποδήλατα παρέλαβε και ο Δήμος Σαμοθράκης

Ο Δήμος Σαμοθράκης, στις 14/12, παρέλαβε πέντε (5) συμβατικά ποδήλατα και πέντε (5) ηλεκτρικά από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε, η οποία υλοποιεί το έργο «Green Urban Territories – Better Place to Live» (Πράσινες Αστικές Περιοχές- καλύτερο Μέρος για να Ζεις) με ακρωνύμιο GUT-BPL, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΆΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. Τα […]