Παράταση για ένα χρόνο στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης

Αποφασίστηκε η παράταση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στα πλαίσια κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής της δεξιάς παράπλευρης οδού (DSRI), της αναδόχου εταιρίας ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, μέχρι και την 20-12-2024 προκειμένου ολοκληρωθούν οι εργασίες. Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξ/πολης για την κατασκευή […]