Έως 30 Οκτωβρίου αιτήσεις για ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Τέθηκε σε λειτουργία από 1η Σεπτεμβρίου 2022 η ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες, τουλάχιστον δύο ατόμων, που διαμένουν συνεχώς σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ σε ανακοίνωσή του, η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει στη διάθεση των δικαιούχων, μέχρι και τις 30 […]