Παρουσιάστηκε η Κυκλοφοριακή Μελέτη της Ορεστιάδας

Συζητήθηκαν 6 βασικοί άξονες για την οργάνωση της κυκλοφορίας Η «κυκλοφοριακή μελέτη Ορεστιάδας» παρουσιάστηκε χθες στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας. Η μελέτη αναπτύσσεται σε έξι βασικούς άξονες που αφορούν την οργάνωση της κυκλοφορίας, στην οποία περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν την διαμόρφωση των οδών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα κόμβους για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην […]