ΔΠΘ: Υπογραφή Σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παλιάς Νομικής

Το πρώτο μεγάλο βήμα που αφορά στην έναρξη των εργασιών του έργου για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παλιάς Νομικής, πραγματοποιήθηκε μόλις χθες με την υπογραφή της σύμβασης από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή κ. Φώτη Μάρη, και την Ανάδοχο εταιρία. Οι εγκαταστάσεις της παλιάς Νομικής, βρίσκονται στο […]