Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΕΠΟΦΕ

Στις 10 Μαΐου 2022, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα εκλεγμένα μέλη της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.), που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 8/5/2022 και ομόφωνα συγκροτήθηκαν σε σώμα ως προς τη σύνθεση και την κατανομή αρμοδιοτήτων, ως ακολούθως: Πρόεδρος: Κελεμίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Τάκας Ιωάννης Αντιπρόεδρος Οικονομικού: Στράτος Αθανάσιος Γενική Γραμματέας: Δούκογλου […]