Συνάντηση του γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και των τριών βουλευτών Θράκης ΣΥΡΙΖΑ με τις πρυτανικές αρχές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Θράκης, Νατάσα Γκαρά, Δημήτρης Χαρίτου και Χουσείν Ζεϊμπέκ και ο γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Σωτήρης Αλεξίου, συναντήθηκαν με τις πρυ-τανικές αρχές του Δ.Π.Θ., τον πρύ-τανη Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και τις αντιπρυτάνεις Μαρία Μιχα-λοπούλου και Ζωή Γαβριηλίδου, με αφορμή την διά ζώσης έναρξη λειτουργίας του πανεπιστημίου.Στη συνάντηση έγινε εκτενής συζή-τηση για τις σοβαρές επιπτώσεις […]