Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου

Έπειτα από τα επίσημα αποτελέσματα αναλυτικά οι έδρες και τα ονόματα των δύο παρατάξεων του Δήμου Σουφλίου που θα αποτελούν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο από την 1η Ιανουαρίου 2024. Συνολικά 25 έδρες μοιράζονται μεταξύ δύο παρατάξεων, Με δυο έδρες λιγότερες η Δημοτική Ενότητα Τυχερού . Συγκεκριμένα η παράταξη “Συνεργασία Ανάπτυξη Συνοχή” του εκ νέου Δημάρχου […]