Το έθιμο «Μπάμπω Γκιουνιού» την Κυριακή στο Θούριο Ορεστιάδας

Κάθε χρόνο στις 8 του Γενάρχη γιορτάζεται η ημέρα της Μπάμπως (Μπάμπω Γκιουνού) ή Βρεξούδια. Το έθιμο ονομάστηκε μεταγενέστερα ” Ημέρα της Γυναικοκρατίας” καθώς τον κυρίαρχο ρόλο έχουν οι γυναίκες, με τους άνδρες να παραμένουν στα σπίτια τους ή να παρακολουθούν από μακριά. Η μέρα αυτή είναι μέρα τιμής στην γηραιότερη γυναίκα του χωριού (Mπάμπω) […]