Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος στην Ορεστιάδα

Δ.Ε.Υ.Α.Ο – Υπογραφή σύμβασης έργου 4.650.000,00 € Η ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ συγκαταλέγεται στις πρώτες ΔΕΥΑ της χώρας που προχώρησαν στην υπογραφή σύμβασης ενός πολύ σημαντικού έργου για την περιοχή με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Το έργο αφορά στην κατασκευή μιας νέας μονάδας η οποία θα επεξεργάζεται την αφυδατωμένη ιλύ που παράγεται από […]