ΔΠΘ – ΑΠΘ: Κίνδυνος για την αποτελεσματικότητα του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον Δασικών εκτάσεων

Το Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε κοινή ανακοίνωση των Προέδρων τους, αναφέρουν: Με δυσάρεστη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων», μεταξύ άλλων, αναφέρει […]