Σύνταξη Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων στο Δήμο Σουφλίου

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας φυσικών φαινομένων δημιουργείται στο Δήμο μας Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων πολιτών που διαβιούν σε δομημένες περιοχές, των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις όπως και σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται τα ίδια […]