Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις συμπληρωματικές μετεγγραφές στα πανεπιστήμια

Με νέα ανακοίνωση, το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει για τις συμπληρωματικές μετεγγραφές στα πανεπιστήμια:α) τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς […]

Με 8 φοιτητές απομένει το τμήμα Δασολογίας του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα μετά την ανακοίνωση των μετεγγραφών

Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας χτυπάει την εκπαίδευση του Έβρου. Αυτή τη φορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα τις σχολές του Πανεπιστημίου την Ορεστιάδα. Έπειτα από το απαράδεκτο σύστημα εισαγωγής που εφάρμοσε στις τελευταίες πανελλαδικές εξετάσεις, το οποίο άφησε με ελάχιστες φοιτητές ιδιαίτερα τις σχολές του Πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα, σειρά έχουν οι μετεγγραφές, […]