Νέος κύκλος μαθημάτων Braille 

Η Διοικούσα Επιτροπή της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης ενημερώνουν ότι ο νέος κύκλος της εκμάθησης του συστήματος της γραφής και ανάγνωσης BRAILLE θα ξεκινήσει στις 22 Απριλίου 2024. H παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται 2 φορές την εβδομάδα από τρεις ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αναλυτικά (για τις μέρες, ώρες, δίδακτρα και δικαιολογητικά) στο γραφείο ή μπορούν να στείλουν μήνυμα (ονοματεπώνυμο, πόλη και τηλέφωνο), στο [email protected]. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά και η κατάθεση […]