Πρόσκληση Επιμελητηρίου Έβρου για ομαδικές προσφυγές ακύρωσης της ρήτρας αναπροσαρμογής

Ομαδικές προσφυγές με στόχο την ακύρωση της ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, οργανώνουν το Επιμελητήριο Έβρου σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. «Το Επιμελητήριο Έβρου έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τη νομική οδό, ώστε να υπάρξει νομικός αντίλογος σε αυτό που βιώνουν τα μέλη μας. Οι ενέργειες αυτές θα γίνουν σε συνεργασία […]