Έναρξη νέου κύκλου υποβολής αιτήσεων για τις Λευκές Περιοχές στον Δήμο Ορεστιάδας

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω Θυρίδας (gov.gr) ή μέσω ΚΕΠ για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των Λευκών Περιοχών. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή για το διάστημα 01.11.2021 έως 15.11.2021. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξή τους στο μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του μητρώου. […]