12 σχολεία του Έβρου αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Κωνσταντίνου Μπαντίκου 12 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Έβρο αναστέλλουν τη λειτουργία τους από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22. Αναλυτικά πρόκειται για τα παρακάτω σχολεία: 1 Δημοτικό Σχολείο Λουτρού2 Δημοτικό Σχολείο Πρωτοκκλησίου3 Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς4 Δημοτικό Σχολείο Καστανεών5 Δημοτικό Σχολείο Λεπτής6 Νηπιαγωγείο Λουτρού7 Νηπιαγωγείο Γονικού8 Νηπιαγωγείο Στέρνας9 Νηπιαγωγείο […]