Δωρεάν μαθήματα από το Κοινωνικό Φροντιστήριο σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου στο Δήμο Ορεστιάδας

Πέραν της διανομής αγαθών το πρόγραμμα ΤΕΒΑ παρέχει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να λάβουν περαιτέρω στήριξη, μέσω της υλοποίησης Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Μέτρων, με σκοπό την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διευκόλυνσή τους για εργασιακή και κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό σας ανακοινώνουμε ότι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μέλη ωφελουμένων οικογενειών του ΤΕΒΑ που έχουν […]