Αργία διατραπεζικών συναλλαγών στις 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου λόγω καθολικού Πάσχα

Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστές για τις συναλλαγές στις 29 Μαρτίου (Μεγάλη Παρασκευή) και 1η Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα) 2024, λόγω του καθολικού Πάσχα. Το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET) θα είναι κλειστό για συναλλαγές μεταξύ τραπεζών την 29η Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2024, τη Μεγάλη […]