Ξεκίνησε η έκδοση των καρτών δωρεάν μετακίνησης των ΑμεΑ

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ατόμων με αναπηρία Νόμου Έβρου ενημερώνει τα μέλη του αλλά και όποιον ή όποια έχει λάβει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕΠΑ, ξεκίνησε η έκδοση και η θεώρηση καρτών μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024. Τα δικαιολογητικα ειναι: 1) Αίτηση ενδιαφερομένου 2) πιστοποίηση αναπηρίας 3) Δελτίο Αστυνομικής […]