Ανάθεση συγγραφής προγραμμάτων σπουδών στο ΔΠΘ από την Iερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ανατέθηκε η συγγραφή αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς σε ομάδα καθηγητών του Δ.Π.Θ. υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα τρέξουν τα ερχόμενα έτη.