Το Γυμνάσιο Φερών και το Γενικό Λύκειο Σαμοθράκης επιλέχθηκαν χρηματοδοτούνται από το ΙΕΠ

«Learning from the extremes»:Δύο σχολεία του Έβρο μέσα στις 290 αιτήσεις Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ως Συντονιστής Εταίρος στο Έργο με τίτλο «Learning from the Extremes» (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology”- Preparatory Action […]