Προκηρύσσει 1 νέα θέση η Άρσις Αλεξανδρούπολης

Το κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/08/23, με πιθανότητα ανανέωσης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η ένταξη του ΚΦΑΑ στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θέση: Κοινωνικού λειτουργού πλήρους απασχόλησης Απαραίτητα προσόντα: Επιθυμητά προσόντα: Συνεκτιμώμενα προσόντα: Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη: […]

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου σε Δομή της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη. Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 θέση Διοικητικού Υπαλλήλου.Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος. Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης Απαραίτητα προσόντα: Επιθυμητά προσόντα: Συνεκτιμημένα προσόντα: Καθήκοντα: Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν […]