Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00 δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου […]