Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: Προκήρυξη για συντηρητές και εργάτες

Με συντηρητές και εργάτες πρόκειται να ενισχυθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, καθώς το Υπ. Πολιτισμού εξέδωσε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη των παραπάνω ειδικοτήτων. Το νέο προσωπικό, θα υπογράψει σύμβαση η οποία θα διαρκέσει τέσσερις μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εάν χρειαστεί.Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι υποψήφιοι στην προκήρυξη, είναι να έχουν ολοκληρώσει […]