Διδυμότειχο: Οριστικά ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ, η δεύτερη κατά σειρά ένσταση του δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Εμμανουηλίδη κατά της απόφασης η οποία ακύρωνε την εκλογή του, στις πρόσφατες δημαιρεσίες Διδυμοτείχου, ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Πλέον η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι να παραμείνει η ισχύ των δεύτερων εκλογών […]