Μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus

Στο πλαίσιο υλοποίησης διαπιστευμένου σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευομένων, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2023, Δράση ΚΑ121, Μαθησιακή Κινητικότητα, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000124589, 14 μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, θα μετακινηθούν για δύο εβδομάδες στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από 27-01-2024 έως 11-02-2024. Οι ωφελούμενοι μαθητές φοιτούν […]